Provádíme kontroly kotlů dle zákona č.201/2012 sb. Jsme proškolení na kotle zn. Atmos a ROJEK.

Povinnost provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, vyplývá z §17 odst. 1 písm. h) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Kontroly provádí osoba, která byla proškolena výrobcem zdroje a má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.

Provedení kontroly provozovatel dokládá na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Četnost kontrol

Kontrol se provádí 1× za 2 roky, provedení první kontroly nejpozději do konce roku 2016.Další kontrola musí být provedena ve lhůtě dvou let, nezaleží na kalendařním datumu, tzn. ti kteří mají kontrolu z roku 2016 , by měli v roce 2018 provést kontrolu , nezáleží však,jestli to bude na jaře nebo na podzim.