Prostorová zónová (vícekanálová) regulace vytápění anebo také tzv. IRC regulace

Systém je svým provedením koncipován pro široké použití - rodinné domky, kanceláře, provozovny apod. Umožňuje regulaci topení pomocí radiátorových ventilů s termopohonem, přímotopů, podlahového vytápění. Každá místnost je regulována zvlášť podle svého nastaveného teplotního programu.

Výhodou tohoto systému je možnost přizpůsobení teplotního režimu v jednotlivých místnostech potřebám uživatele a tím dosažení výrazné úspory energie. Této úspory je dosaženo především automatickým snižováním teploty místností v době, kdy nejsou užívány, podle uživatelem nastaveného teplotního programu. Srovnávacím měřením bylo zjištěno, že je možné dosáhnout cca 20-30 % úspory energie oproti regulaci na konstantní teplotu pomocí jednoho referenčního termostatu (zaleží na počtu kanálů, typu objektu apod.). V nabídce je i systém pro vytápění elektrickými přímotopy a systém s bezdrátovými teplotními čidly.

Parametry regulace
- stavebnicový systém
- řízení teploty - dle typu regulace až 512 míst
- plně nastavitelné týdenní programy pro každou zónu
- možnost nastavení 6-ti změn teploty v jednom dni
- dlouhodobý (prázdninový) program
- protizámrzný program
- možnost řízení podlahového vytápění
- komunikace a nastavování pomocí PC
- komunikace GSM - ovládání pomocí mobilního telefonu
- komunikace přes internet
- možnost instalace bezdrátových teplotních čidel
- řízení kotle s modulací plamene hořáků
- automatické procvičování ventilů a čerpadel
- bezdrátové provedení i s ventily - Siemens Synco Living

V této oblasti Vám nabízíme regulační systémy osvědčených firem ZPT Vigantice Cemotronic  Siemens