Provádíme kontroly kotlů dle zákona č.201/2012 sb. Jsme proškolení na kotle zn. Atmos a ROJEK.

Povinnost provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, vyplývá z §17 odst. 1 písm. h) zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Kontroly provádí osoba, která byla proškolena výrobcem zdroje a má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě.

Provedení kontroly provozovatel dokládá na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Četnost kontrol

Kontrola se provádí 1× za 3 roky, ( četnost upravena v roce 2018) provedení první kontroly nejpozději do konce roku 2016. Další kontrola musí být provedena ve lhůtě tří let, nezáleží na kalendářním datumu, tzn. ti kteří mají kontrolu z roku 2016 , by měli v roce 2019 provést kontrolu , nezáleží však, jestli to bude na jaře nebo na podzim.

Během kontroly Vám můžeme změřit spalinovým analyzátorem skutečný komínový tah, provést údržbu zařízení včetně regulací, provést pravidelnou servisní prohlídku kotle, peletovéhohořáku, regulace.